Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ.

Artikel 3.

Voorschriften betreffende het onderzoek van de in art. 1 bedoekte erfpachtaanvragen. Maximum pachtschat. Duur van het erfpachtsrecht. Vrijstelling van verschillende onkosten aan de aanvrage verbonden is mogelijk 68

Artikel 4.

1. Vervallenverklaring van het erfpachtsrecht 72

2. Deze geschiedt bij een bij gerechtelijke akte te beteekenen besluit 74

3. Maatregelen, te nemen vóór tot de vervallenverklaring wordt overgegaan 74

4. Verplichting tot ontruiming, desnoods met dwang .... 74

Artikel 5.

Instelling van de z.g.n. kolonisatie-commissiën 74

Overgangsbepaling 78

HOOFDSTUK IV.

Omtrent het verleenen van Staatswege van geldelijken bijstand * aan z.g.n. klein-landbouwers, bedoeld in artikel 2 van de ordonnantie, gelden de volgende voorschriften. (Bijblad No. 6050). 80

HOOFDSTUK V. De bepalingen.

c. Landgoederen en buitenverblijven , • • • • 86

B ij 1 a g e.

Model proces-verbaal 90

Sluiten