Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. HOOFDGELD-ORDONNANTIE.

(Staatsblad 1914 No. 313).

Herziening van de ordonnantie in Staatsblad 1893 No. 68 betreffende het heffè* Van een hoofdgeld ter vervanging van verplichte persoonlijke diensten op Java en Madoera.

Voorschriften tot uitvoering der Hoofdgeld-ordonnantie zijn opgenomen in Bijblad No. 8036.

Zie voorts voor het uniform bedrag per hoofdgeldplichtige: Staatsblad 1914 No. 314, zooals dat is gewijzigd bij de Staatsbladen 1915 No. 297 en 1916 Nos. 174 ên 535.

Sluiten