Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een veelvoud daarvan. Indien het verschuldigde bedrag minder dan 25 cent of minder dan een veelvoud daarvan beloopt, wordt het in het eerste geval in eens, en in het andere geval zooveel mogelijk bij bedragen van 25 cent afbetaald.

Artikel 9.

Vaststelling De Gouverneur-Generaal stelt de noodige voorschrifvan uitvoe- ten vast ter verzekering van eene behoorlijke uitvoertngsyoor- ring van deze ordonnantie.

Artikel 10.

Benaming der Deze ordonnantie kan worden aangehaald als: ordonnantie. „Hoofdgeld-ordonnantie''.

Datnm van Ten tweede: Deze ordonnantie treedt in werking inwerking- 0p den dag harer afkondiging en werkt terug tot treding. 1 Januari 1914.

2. Bijblad Xo. 8036. HEERENDIENSTEN.

HOOFDGELD. OMSLAG. REPARTITIE.

Bij artikel 2 van het besluit van 28 Maart 1914 No. 24 zijn met intrekking van artikel 2 van het besluit van 26 Februari 1893 fto. 1 (Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 4780) vastgesteld de ondervolgende:

Sluiten