Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plichtigen en het totaal bedrag, dat in elke desa moet worden opgebracht, onverwijld doet invullen in de desa- en districtskohieren (kolom V en kolommen IV en V).

§ 7.

Vaststelling In het bezit van de volledig ingevulde districtskohieaaushi van ren> ^•00^°" van gewestelijk bestuur den aan¬

hef hoofd" s^ van hoofdgeld voor zijn gewest bij besluit geld districtsgewijze vast.

Van dit besluit wordt aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur een afschrift aangeboden, vergezeld van een beknopte toelichting van de stijging of daling van den aanslag in het gewest.

§ 8.

Terugzending De districtskohieren worden, na arresteering, naar de ïohierea^n a^°-ee^mSen teruggezonden, waarna in het geval be^ uitreiking °-oe^d m § 6, eventueel in de desa-kohieren, alsnog de der desa- door de hoofdgeldplichtigen verlangde desa-repartitie kohieren, (kolom VI) wordt opgenomen (2).

Aan de desahoofden worden daarna door de districtshoofden de desa-kohieren voor de invordering der belasting overgegeven en door hen geteekende aanslagbiljetten uitgereikt, ingericht naar het aan deze voor¬

schriften gehecht model D.

(*) Zie § 2 slot.

Sluiten