Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. HEERENDIENSTEN OP JAVA EN MADOERA,

Geregeld bij Staatsblad 1914 Nos. 101 en 316; 1915 No. 21 j° 1918 No. 334 en 1916 No. 66.

Bijbladen Nos. 8031, 8211 en 8487 bevatten de „Voorschriften ter uitvoering der ordonnantie tot regeling der heerendiensten in de verschillende gewesten op Java en Madoera".

Met een bijvoegsel over-transportdiensten ten behoeve van het vervoeren van personen en troepen op marsen en van hunne goederen, zooals die zijn voorgeschreven in Staatsblad 1883 No. 104.

Sluiten