Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BEPALlMöEN.

I. ORDONNANTIE tot regeling van de heeren, dieasten in de gewesten:

a. Bantam, Cheribon, Pekalongan, Semarang en Rembang, en in de afdeeling Krawang van het gewest Batavia, opgenomen in Staatsblad 1914 No. 101.

b. Pasoeroean, Kediri, Madioen, Besoeki, Soerabaja en Madoera, opgenomen in Staatsblad 1915 No. 21. j° 1918 No. 334.

c. Preanger-Regentschappen, Banjoemas en Kedoe, opgenomen in Staatsblad 1916 No. 66.

II. VOORSCHRIFTEN ter uitvoering der ordonnantie tot regeling der heerendiensten in de residentiën:

a. Bantam, Cheribon, Pekalongan, Semarang, Rembang en Batavia (St. 19l4 : 101), vastgesteld bil artikel 2 van het besluit van 21 Januari 1914 No. 74j opgenomen in Bijblad No. 8031.

b. Pasoeroean, Kediri, Madioen, Besoeki, Soerabaja en Madoera (St. 1915 : 21), vastgesteld bij artikel 2 van het besluit van 9 Januari 1915 No. 36 opgenomen in Bijblad No. 8211.

c. Preanger-Regentschappen, Banjoemas en Kedoe (St. 1916 : 66), vastgesteld bij artikel 2 van het besluit van 21 Januari 1916 No. 28, opgenomen in Bijblad No. 8487.

De voorschriften tot uitvoering der ordonnantiën tot regeling der heerendiensten in de residentiën:

a. Eembang, Pekalongan, Cheribon, Semarang en Bantam en in de afdeeling Krawang der residentie Batavia, opgenomen in Bijblad N°». 6098, 6439, 6502, 6565, 6739 en 6208 (Bijblad 8031 art. 6);

b. Pasoeroean, Kediri, Madioen, Besoeki, Soerabaja en Madoera, opgenomen in Bijblad

Sluiten