Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAFBEPALINGEN.

W^V«t u H^ die het verrichten vai1 wettiglijk gevorderde l915Ko heeren"' gemeente- of cultuurdiensten zonder geldig* 'reden nalaat, wordt gestraft met hechtenis van ten

hoogste drie dagen of geldboete van ten hoogste tien

gulden.

IV. Staatsblad 1883 JYo. 104. LANDMACHT.

Nieuwe Regelen voor in Indië alleen reizende militairen en militaire personen en voor marcheerende troepen, behoorende tot de Landmacht in Nederlandsch-Indië.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Met intrekking van de bij artikel 1 van het besluit van 26 October 1872 No. 20 (Staatsblad No. 185) vastgestelde „Regelen voor in Indië alleen reizende militairen en militaire personen en voor marcheerende troepen behoorende tot de Landmacht in Nederlandsch-Indië" en de daarbij behoorende modellen Nos. 48, 49 en 50, met de sedert daarin gebrachte Wijzigingen, te arresteeren de aan dit besluit gehechte gelijknamige Regelen en Modellen.

Ten tweede enz.

Sluiten