Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSEL.

REGELEN voor in Indië alleen reizende militairen en militaire personen en voor marcheerende troepen, behoorende tot de Landmacnt M Nederla ndsch-Indië.

EERSTE AFDEELING.

Splitsing der reizen en tarieven van het aankomende. Art. 1 t/m 5.

Art. 6. De classificatie der reizigers, de bedragen der reiskosten, dag- en tafelgelden, de aard en hoeveelheid der transportmiddelen, zoomede het logies en de voeding, of de indemniteit daarvoor, bij reizen te water zijn aangegeven bij het tarief No. 4 (St. 1897 : 255).

Art. 7 t/m 15.

TWEEDE AFDEELING.

Alleen reizende militairen en militaire personen.

Art. 16 t/m 41a.

DERDE AFDEELING.

Troepen en .personen op marsch.

Art. 42. Wanneer de troepen op marsch gaan, brengt de plaatselijk militaire commandant ter plaatse van vertrek onverwijld ter kennis van de Hoofden van gewestelijk bestuur, in wier gebied het mouvement zal plaats hebben, de marschroute welke wordt gevolgd, de sterkte der troepen, de dagen van vertrek en aankomst op de verschillende plaatsen, waar nachtverblijf wordt

Sluiten