Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ.

Artikel 8.

Tijdstippen van betaling van het hoofdgeld 16

Artikel 9.

Vaststelling van uitvoeringsvoorschriften 18

Artikel 10.

Benaming der ordonnantie 18

Ten tweede:

Datum van inwerkingtreding 18

2. Bijblad 11' 8036.

§ 1. Opname der heerendienstplichtigen 20

•§ 2. Opmaking der desa-kohieren , 20

■§ 3. Wijze van onderzoek en indiening der desa-kohieren 20

§ 4. Opmaking der districtfltkobiertn 22

§ 5. Wijze van indiening der districts-kohieren 22

■§ 6. Gewestelijke, omslag van het hoofdgeld en mededeetojg.,

daarvan aan de betrokken hoofden en ambtenaren 22

•§ 1. Vaststelling van den aanslag van het hoofdgeld 24

§ 8. Terugzending der districts-kohieren en uitreiking der desakohieren 24

§ 9. Gebrafifc der desa-kohieren 26

§ 10. Toezicht op de naleving der bepalingen 26

HOOFDSTUK II.

Overzicht.

1. Hoofdgeldplichtig(heid) 28

2. De aanslag in het hoofdgeld 28

3. Omslag van het totaal bedrag aan hoofdgeld 28

4. De betaling van het hoofdgeld 30

Bemoeienissen met de uitvoering van de Hoofdgeld-Ordénnantie van:

5. Het desahoofd 32

6. Het onderdistrictshoofd "... 34

7. Het districtshoofd .... 34

8. De contróleerende ambtenaar 34

'9. De ambtenaren bij het Europeesch of Dalandsch bestuur .... 3*5

Sluiten