Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. HEERENDIENSTEN OP JAVA EN MADOERA.

IiJeiding

De Bepalingen.

I. Ordonnantie tot regeling van de heerendiensten opgenomen in Staatsblad 1914 11' 101; 1915 II' 21 j° 1918 II' 334 en 1916 11* 66:

II. Voorschriften ter uitvoering der ordonnantie tot regeling der heerendiensten opgenomen in de bijbladen Nos. 8031 8211 en 8487:

§ 1. Wie heerendienstplichtig rijn 48-

§ 2. Wie niet heerendienetplichtig rijn 56-

§ 3. Welke heerendiensten gevorderd mogen worden 60-

§ 4. Duur der heérendiensten . .., 66

§ 5. Verbod van vordering van levering van materialen ... 66 § 6. De onderwerpelijke regeling is niet van toepassing op

gemeentediensten gg,

§ 7. Cultuurdiehsten [ U g8

Strafbepalingen 68-

Hl. Staatsblad 1914 W 316:

§ 1. Wie heerendienstpliithtigf'kljn 70

§ 2. Wie-Biet heerendienstplichtig rijn 70-

§ 3. Welke heerendiensten gevorderd mogen worden .. 72

§ 4. Verbod van vordering van lévering van materialen ... 74 § 5. De onderwerpelijke regeling is niet van toepassing op

gemeentediensten 74.

Strafbepalingen 76-

IV. Uittreksel uit Staatsblad 1883 No. 104. Nieuwe Regelen voor in Indië .alleen reizende militairen en militaire personen . en voor marcheerende troepen, behoorende tot de Landmacht W in Nederlandsch-Indië , 7$

Sluiten