Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERNEMERSRAAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIË

te

's-GRAVENHAGE.

DAGELIJKSCH BESTUUR:

Mr. M. W. F. Tbeüb, Voorzitter.

Mr. J. H. van Hasselt, Onder-Voorzitter.

Mr. A. G. N. Swabt, Gedelegeerd Lid van het Algemeen Bestuur. Ir. J. Th. Geblings. Mr. J. Gebeitzen. J. E. F. de Kok.

Jhr. Ir. J. C. van Reigebsbebg Vebslüys.

ALGEMEEN BESTUUR:

Vertegenwoordigers van de

Ir. J. Th. Geblings

G. P. J. Caspebsz *)

M. C. Koning

H. L. Bekkeb *) B. E. Rüys •) W. Ruys Bzn. *)

W. H. J. Odebwald *) P. E. Tegelbebg *) J. F. van Hengel *)

J. H. Hummel

L. Rosegaabde Bisschop

Mr. J. H. van Hasselt Mr. J. W. Ramaeb *) Th. Jacometti Hzn. *)

Mr. A. G. N. Swabt

J. F. de Beaüfobt *) >

W. c. Loudon ( F. H. de Kock van Leeuwen *) (

] Vereeniging van Ned.-Ind. Spoor- en Tramweg-Mijen

Stoomv.-Mij. „Nederland". Rotterdamsche Lloyd.

C Koninklijke Paketvaart-Mij. .

( Java—China—Japan Lijn.

\ Bond van Eigenaren van Ned.-Ind. Suikeronderne-

) mingen.

( Internationale Vereeniging voor de Rubbercultuur

in

W. C. bonebakkeb

W. Labohm *)

Ned.-Indië.

Vereeniging voor de Thee-Cultuur in Ned.-Indië.

Cultuur-Mij. Kali Bakar, c. s. David Birnie & Co., Djember. Exploitatie Mij. Davo, Deventer. Van Heekeren & Co. A. van Hoboken & Co. Insinger & Co.

Internationale Crediet- en Handelsver. „Rotterdam". Koloniale Bank.

Landbouw-Mij. „Oud Djember" (te Deventer.) Mij. tot Expl. der landen Pantjoer en Angkrek, Djember. Mij. tot Exploitatie van Rijstlanden op Java „Michiels Arnold".

Mij. tot Exploitatie der Vereenigde Majang-Landen. Ned.-Ind. Land-Syndicaat. Ned.-Ind. Landbouw-Syndicaat, Soerabaia. Ned.-Ind. Rubber- en Koffie-Cultuur-Mij., Brussel. Rubber Cultuur-Maatschappij „Kendeng Lemboe". Semarangsche Administratie-Maatschappij. Wallèr & Plate.

Sluiten