Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. J. Gerritzen

F. de Fremery E. H. de Vries *)

Ir. M. Sanders J. van Hoboken Azn. A. van Hoboken Jzn. A. Veder *)

W. A. Terwogt

Mr. A. W. Hartman *)

H. B, Defoer N. H. ter Kuile *) H. M. Bosch •) P. Reineke *) E. Bennink *)

Jhr. Ir. J. C. van Reigersberg Verslüys Dr. J. W. van Dijk *)

J. E. F. de Kok Mr. Aug. Philips *)

W. de Iongh Dzn. E. S. Kerkhoven *)

Vertegenwoordigers van de

Groep Kina-cultuur en Kinine-fabricatie.

Deli-Batavia Mij. Tabak-Mij. „Arendsburg".

Landbouw-Mii. „Oud Djember". Landbouw-My. Soekokerto Edjong. Cultuur-Mij. Djelboek. Landbouw-Mii. Soekowono. De Besoeki Tabaksmij. Kolon. Tabak Import Mij. v/h G. Klomp. De Landbouw-Mij. Soekasari. Tabaksondernemmg Soembersari."

Bond van Vorstenlandsche Landbouwondernemers.

Handelsvereeniging „Amsterdam".

Droogdok-Mij. „Soerabaja". Industriëele Mij. Palembang. Hollandsche Aanneming-Mij.

Holl. Mij. tot het maken van werken in gewapend beton. Ned.-Ind. Portland Cement-Mij. N. V. Us-Mij. „Petodjo". Droogdok-Mij. „Tandjong Priok". Ned.-Ind. Mij. tot voorzetting der zaken van der Linde & Teves en R. S. Stokvis & Zonen Ltd.

Bataafsche Petroleum-Mij. Perlab Petroleum Mij.

Billiton Mij. Singkep Tm Mij. Oost-Borneo Mij. Moeria-Tras Exploitatie-Mij. Mijnbouw-Mij. „Aequator". Kinandam-Sumatra Mijnbouw-Mij. Mijnbouw-Mij. Simau.

E. W. Scholten ( A. E. Dinger *) l Mr. C. D. Salomonson *) '

G. H. Crone |

J. B. Boasson *) I

F. P. J. Vester ( Overige Leden der Directie der <

Nederl. Handel-Mij. *) (

O. S. Knottnerus

Koloniale Exporteurs-Vereeniging.

Vereeniging van Importeurs van Ned.-Ind. Producten.

Nederlandsche Handel-Mij. Ned.-Ind. Gas-Mij.

*) Plaatsvervangende groepsvertegenwoordigers.

Sluiten