Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nobele bedoelingen zij ook mocht bezield zijn, aan de Indische maatschappij geen dienst bewijzen. Zij zou dan den flnancieelen en economischen ondergrond van het land ondermijnen.

Een ethische politiek die den eisch van het gezond houden van 's Lands financiën verwaarloost, moet uitloopen op een ontgoocheling, waarvan de consequenties in en voor een land als Indië nog bedenkelijker zijn dan zij hier te lande zouden wezen.

Sluiten