Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een gemiddelden kostprijs van het product. Aangenomen nu, dat dit gemiddelde met zorg en met kennis van zaken is bepaald, zal het toch in tweeërlei opzicht met de werkelijke kostprijzen van het betrokken product slechts bij uitzondering samenvallen.

In de eerste plaats ligt er tusschen de zoogenaamde marginale bedrijven, d.w.z. de bedrijven, die onder normale omstandigheden nog juist rekening kunnen geven, en de gunstigst gesitueerde ondernemingen een aantal andere, bij welke de kostprijs per eenheid van het product minder hoog is dan bij het marginale bedrijf en hooger dan bij het onder de gunstigste omstandigheden werkende. Vandaar dat bij een dergelijke heffing, waarbij alleen met den marktprijs van het product in verband met een gemiddelden kostprijs wordt rekening gehouden, in verhouding tot de bij dien prijs te behalen winst, de gunstigste ondernemingen het lichtst en de onder de meest bezwarende omstandigheden werkende het zwaarst worden getroffen. Een onvermijdelijke consequentie van deze afkeurenswaardige soort van heffing.

In de tweede plaats kan een kostprijs slechts bij uitzondering voor eenige jaren achtereen gemiddeld als gelijk worden aangenomen. Niet alleen veranderen, vooral in den tegenwoordigen tijd, de loonen en de prijzen van grond- en hulpstoffen voortdurend, maar de kostprijs per eenheid hangt pok ten nauwste samen met de kwantiteit van den oogst der enderneming.

Bevendien halen fluctuaties in de marktprijzen in den lepp van het belastingjaar een streep door de rekening. Dit is het gemakkelijkst duidelijk te maken aan de hand van het voorbeeld, gegeven in het adres dat 26 November 1920 bij de Tweede Kamer werd ingediend door „The British Chamber of Commerce for the Netherlands East Indies" en „The Rubber Growers' Association": „most Estates cannot at present produce at a costprice of ƒ 0.75 per half kilogram .... if a Rubber Company sells in one year half its erop for sixty cents and the other half for ninety cents (fluctuations not uncommon in the rubber trade) its average selling price is seventy-five cents, but on half the erop sold at ninety cents one percent export duty is to be paid, which means on a half yearly erop of one million kilogrammes of rubber eighteen thousand guilders, although it has in fact made no profit for the year's working taken as a whole".

Met verandering van de cijfers geldt dit voorbeeld ook voor de naar de marktprijzen zich richtende uitvoerrechten op andere producten. Telkens kan het voorkomen dat bij een meer of minder gunstigen prijs gedurende enkele maanden van het jaar en verkoopprijzen in de overige maanden, die de kosten niet of nauwelijks goed maken, belasting moet worden betaald buiten verhouding tot de winst of zelfs wanneer er, over het geheele jaar berekend, verlies geleden is.')

l) Ik moet mij in deze nota bepalen tot de uitvoerrechten op producten van ondernemingen, dus tot de rechten die als correctief van- en contróle op de extrawinstbelasting zijn bedoeld. Het be-

Sluiten