Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE Ie.

Theebelasting. Kostprijs 25 cent per V, K.G. (f 50.— per 100 K.G.).

WINST WINST BELASTING BELASTING per 100 K.G. in pCt. van den kostprijs, per 100 KG. üi pCt. van de winst.

f 4. 5.90 8.— - 11.80 f 0.06 1.50- 102

| 6.— - 7.90 12. 15.80 .. 0.12 2. 152

8. 9.90 16. 19.80 „ 0.20 2 50 - 2 02

„ 10. 11.90 20. 23.80 „ 0.30 3 2 52

„ 12. 15.90 24. 31.80 „ 0.48- 4 302

» 16- 19-90 32. 39.80 „ 0.96 6 482

„ 20.-- 23.90 40. -- 47.80 „ 1.59 7.95 - 6.65

| 24. 27.90 48. 55.80 „ 2.35 9.79 - 8.42

" ^ 3i-90 56. 63.80 „ 3.22 11.50 — 10.09

„ 32. 35.90 64.- - 71.80 „ 4.17 13.03-11.61

" m- 39-90 72. 79.80 ,; 5.20 14.44 — 13 03

„ 40. 43.90 80. 87.80 „ 6.28 15.70-14 30

„ 44. 47.90 88. 95.80 „ 7.40 16.81 -15 44

„ 48. 51.90 96. 103.80 „ 8.56 17.83 — 16 49

» 52- 5Ö-90 104. 111.80 .. 9.72 18.69 — 17.38

„ 56.—— 59.90 112. 119.80 „10.88 M 19.42 —1816

M 60. 63.90 120. 127.80 „ 12.— 20. 18 77

Sluiten