Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

A. INLEIDING.

1. Eischen van Adam Smith y

2. Belasting naar draagkracht "ï*

3. Proportioneele of progressieve heffing g

4. Grens der progressie g

5. Ondernujning der volkskracht bij overmatige progressie . . . 9

6. Belemmering van kapitaalvorming "... o

7. Kapitaalvorming van overheidswege 10

8. Actualiteit van de onder 5 en 6 aangewezen gevaren 11

9. Noodzakehjkheid van de grootst mogelijke bezuiniging .......

10. Indië's credietwaardigheid 14

B. GRONDSLAGEN DER HEFFINGEN.

11. Toepasselijkheid van het beginsel van belasting naar draagkracht .... 17

12. Niet toepasselijkheid op naamlooze vennootschappen . 17

13. Praktisch gevolg van die niet-toepasselijkheid 18

14. De naamlooze vennootschap heeft geen inkomen 19

i« n\vennootschaPsbelasting is niet een onderdeel eener inkomstenbelasting . 21

16. Behandeling als onderdeel eener inkomstenbelasting wekt den schijn van

dubbele belasting 2i

17. De vennootschapsbelasting is een zakehjke belasting . . . 21

18. Grootere beteekenis van de vennootschapsbelasting in een koloniaal land . 22

19. De rechtsgrond der vennootschapsbelasting 23

20. De progressieve vennootschapsbelasting als belasting van conjunctuurwinsten '. 25 41. De vreemde ondernemer en de ontwikkeling van het land 26

22. Noodzakehjkheid van matiging in de belasting der vennootschappen '. ,', '. 29

23. Het privilegieerend karakter der productenbelastingen en uitvoerrechten. . 34

24. De uitvoerrechten naar „sliding scale" als correctief op de extrawinstbelasting . 36 <Zo. De vaste uitvoerrechten in dat verband 41

26. De economische gevolgen der uitvoerrechten . ... 42

27. Gebrek aan eenheid in de uitwerking der productenbelastingen . . ' . ! 44

28. De tabaks- en de theebelasting theoretisch nog de minst slechte .... 44

29. Hare fouten niet te vermijden aq

30. De koffiebelasting op gelijke lijn met de uitvoerrechten naar „sliding scale" " 46

31. De productenbelastingen houden geen rekening met buitengewone omstandig¬

heden .... . _ 47

Sluiten