Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluier, die de werkelijke waarheid nog aan het oog en het oordeel van het menschdom onttrokken houdt ?

Wij verwijzen daartoe naar onderstaand bericht uit het dagblad „Het Vaderland", van Vrijdag, 8 April 1921.

„EEN SENATOR OVER DE OORZAKEN VAN DEN WERELDOORLOG."

Philip'Prancis, lid van den Amerikaanschen Senaat, heeft in de Milwaukee Herold een reeks artikelen over de oorzaken van den wereldoorlog uitgegeven, waarin hij o.a. zegt:

„Den i5en Maart 1914 bevatte het Neue Pole Volksblatt te Boedapest een telegram uit Londen, dat weliswaar geen groote opwmding teweegbracht, maar toch door de geschiedschrijvers als een der meest karakteristieke documenten over het ontstaan van den wereldoorlog zal worden beschouwd. Dit tefee ram meldde, dat de Servische kroonprins te Londen, waar hij na een verblijf in Petersburg pas was aangekomen, in dronkenschap en in gezelschap van andere nachtbrakers zich er op beroemd had, dat hij zoo juist met Sasonoff den moord op den Oostenrijkschen aartshertog Frans Ferdinand, wanneer deze zijn voorgenomen reis naar Bosnië en Herzegowina maakte, had voorbereid en dat zij beiden overtuigd waren, dat de$e moord den oorlog tusschen Servië en Oostenrijk-Hongarije zou teweegbrengen.

„De tusschenkomst van Rusland zou automatisch volgen en het onvermijdelijk gevolg zou zijn, dat Duitschland zijn bondgenoot Oostenrijk zou steunen, evenals Frankrijk zijn bondgenoot Rusland.

„Het Neue Pole Volksblatt ontving dit telegram op 15 Maart 1914, en 12 weken later maakte Frans Ferdinand zijn reis en werd hij vermoord, juist zooals

Sluiten