Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bron, waaruit wij het bericht overnemen, is echter, naar wij meenen, betrouwbaar genoeg om het niet als een „verzinsel" te moeten beschouwen; en de officieele positie van den schrijver der reeks artikelen in de Milwaukee Herold, geeft ook eenigen waarborg dat hier I geen ^Maatjes zonder grond": t«lbrden verkocht;'Een lid van den Amerikaanschen Senaat is een pubhek persoon, die door anderen tot de orde kan worden geroepen en terechtgewezen, wanneer hij klakkeloos onwaarheid ten beste geeft.

Maar er is meer.

Wij willen er over zwijgen, dat er ook nog v*d andere aanwijzingen te vinden zijn, die het vermoeden wettigen of staven, dat er bij het ontstaan van den wereldoorlog, aan de tijde van een of meer ider belanghebbenden opzet in het spel geweest is. Dat er onhandigheden begaan zijn, die vermeden hadden kunnen worden, waardoor de ramp verhaast is en ten slotte niet meer te vermijden was, staat vast. Wij hebben in ons overzicht daarop ook terloops gewezen» .

Wat wij bedoelen is, dat er in het overgenomen bericht een tweetal feiten vermeld worden, die wij bij onze studiën in verschillende andere bronnen bevestigd hebben gevonden, en waarvan de waarheid dan ook door ons wordt aangenomen.

Vooree»tr<fc#Rus4and reeds—zooals wij hebben vermeld — vrij lang vóór de oorlogsVOilaringen, en zelfs vóór den aanvang van het conflict, begonnen moet zijn met toebereidselen voor een oorlog.

Het was algemeen bekend — en ook ten volle verklaarbaar — dat het strijdvaardig fcnaken van de Russische legers en het samentrekken daarvan uit Jwtrtmitgestrekte rijk op verschillende daartoe geschikt gelegen punten aan de Westelijke grenzen, om de operatiën tegen Duitschland en Oostenrijk-

Sluiten