Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iJ§n overschrijden, zoodat het ie Leger, dat verzameld werd in het rayon Crefeld, Neusz, Gulik, Grevenbroich, alvorens Westwaarts tê kunnen marcheeren, uit zijn concentratie-gebied zooveel naar het Zuiden moest rukken, dat het de Zuidelijke punt van Nederlandsch-Limburg niet kon doorkruisen of aanraken.

4e. Voor den geregelden opmarsch moest de Belgische Maas-vesting Luik in kort proces veroverd worden. Hiermede werden belast vooruitgezonden troepen van het 2e en het ie Leger, onder bevel van generaal von EmmiöJi* :/

5e. Zoodra Luik genomen zou zijn, moest het 2e leger, uit zijn concentratie-rayon Aken-DürenBlankenheim-Malmedy-Eupen de Maas overgaan, België binnenrukken, en de marschwegen dóór Aken vrijmaken voor het ie Leger. Dit laatste moest dan, meerendeels tusschen Luik en de Hollandsche grens, over de Maas in België binnenvallen.

6e. Na den Maas-overgang moest het ie Leger op Brussel marcheeren en de rechterflank der gezamenlijke legers dekken. .

Het 2e Leger moest met den rechter vleugel op Wavre aanrukken en met den linker Noordwaarts Namen voorbijgaan.

Vóór het front van het ie en het 2e Leger zou aanvankelijk het 2e korps Cavalerie optreden, om ten Noorden van Namen te verkennen naar de lijn Antwerpen-Brussel-Charleroi, ten> einde inlichtingen te verschaffen aangaande de opstelling, enz, van het Belgische Leger, van eventueel gelande Engelsche afdeelingen en van Fransche troepen.

Het 3e Leger, dat verzameld werd in het rayon St.Vith-Prüm-Bittburg, moest oprukken naar de Maas, tusschen Namen en GiniSLv.;'

Het ie korps Cavalerie moest, voorwaarts van het 3e Leger en van den rechter vleugel van het 4e

Sluiten