Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet Oostfront aanwezigen Russische — verdedigingswerken anders zot* zijn toegegaan. Maar al was men daarvan stellig overtuigd, dan was het toch in elk geval uit een moreel oogpunt een absurditeit, te zeggen: het zal daar te lang duren, laat oniidaarom de onzijdigheid van Luxemburg en België schenden!

In Moltke's plan zou Duitschland op zijn Westfront, dat eveneens van vestingwerken voorzien was, den aanval van Frankrijk hebben afgewacht. Maar Frankrijk had het moderne zware geschut nog niet en zou dus zeker ook niet zoo heef spoedig in <fe verovering dier versterkingen geslaagd zijn. Het spreekt <TOn zelf, dat er een voldoende macht *m bewaking en verdediging van het Duitsche Westfront, óók aan den Rijn, beschikbaar moest blijven. Moltke s vertrouwen op de passieve kracht en het weerstandsvermogen van dat front kan niet misplaatst geweest zijn.

De Elzas en Lotharingen waren dan ook door J3uttsdiland'*estemd en ingericht voor een krachtige verdediging.

Voor den Elzas vormt de Rijn een natuurlijke hindernis, nog versterkt door de feÈtifkatiëwtim; Neu-Breisacha«n fifistein. In het Noorden wordt u ™°ri?ngen van een aanvaller belet door een krachtig! front van den Rijn tot de Vogezen, met. de werken van de verschanste legerplaats Straatsötttgj voorts van Molsheim en Mtiésigi De Vogezen een voor groote operatiën ongeschikt bergterrein, WWea ten Zuiden van de lijn Straatsburg-Saarburg met versterkt. Feitelijk was de Elzas dus alleen toegankelijk uit het Zuiden; een aanvallejsüep daar vast in een „cul de sac".

Ook Lotharingen was voor veldtroepen niet gemakkelijk te doordringen. De permanente z.g. „MoselStellung" was uiterst krachtig ter verdediging inge-

Sluiten