Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den toestand van een aantal Fransche vestingwerken — op te merken, dat ook Parijs, de wereldstad, de zetel van het gouvernement, het militaire reduit der landsverdediging, zich door de nalatigheid der Fransche regeeringen in een toestand van onverantwoordelijke krachteloosheid bevond. Parijs, gelegen op acht marschdagen van een open grens, was — zegt generaal Legros — „ni défendu, ai défendable." ïh

Galliéni, geroepen de verdediging van Parijs te organiseeren, verzuimde geen tijd om te trachten het ontbrekende nog, zooveel mogelijk, te herstelten. Zijn flink, eerlijk en doortastend karakter bracht mede, dat hij niets hoegenaamd onder stoelen of banken stak ten opzichte van de toestanden, die hij bij zijn optreden vond. Evenmin liet hij iets onbeproefd om nog te voorzien in alles wat er vereischt werd.

Aan de regeering en aan den opperbevelhebber richtte hij, als 't ware dagelijks, dringende;rapporten en aanvragen om troepen, materieel, ïegerbehoeften van allerlei aard. En uit die rapporten Hukt afdoende, dat het met Parijs, op het einde van Augustus en in het begin van September 1914, heel treurig gesteld was. Onvoldoende en minderwaardige bezettingstroepen, middelmatige en zeer blootgestelde vestingwerken, verouderd artilleriematerieel — de Fransche vuurmonden hadden trefkans voor niet meer dan 8 kilometer, de Duitsche droegen tot 14 kilometer — gebrek aan geschut en munitie, aan parken, voertuigen, gevechtsen korps trein en, ambulances, kleeding, enz., ziedaar de redenen waarop Galliéni zijn oordeel grondde, dat het beslist onmogelijk was Parijs langen tijd en met goed gevolg te verdedigen. Hij deelde dat alles onomwonden en ruiterlijk aan de boven hem gestelde machten mede.

Sluiten