Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK

i. HET BELGISCHE LEGER

LVeislag van het Opperbevel" werd het leger, dat op voet van vrede slechts één lichting müitie onder de

Iwarvnpn had. QO 2Q Tllli IQI4. door

het oproepen van drie metiveetof zijnde lichtingen, op „versterkten vredeswet" gebrachte ->

„Twee dagen later, op 31 Juh 1914 om,jo uur, tengevolge van het karakter van ^uitzonderlijken ernst, dat de algemeene toestand had genomen, was de mobilisatie uitgeroepeaJÏ'hoi

Aldus schrijft „het Opperbevel."

Het Belgische leger telde op voet van vrede 6 afdeehngen Of odivisiën en 1 icavalerie-divisie. De vre desgarnizoenen waren zoodanig geregeld, dat de ietsje; 4e, en 5e divisiën de rol vanvoorhoede-afdeelingen vervulden „en wederzijds geplaatst werden in elke richting, vanwaar een gevaar voor België kon opdagen," £nr» de ie Divisie in Vlaanderen, stond tegenover Engeland; de 3e Divisie te T-jfJIr, Hasselt en Verviers, stond tegenover Duitschland; de 4e Divisie te Namen en Gkorleroi, en de ge Divisie te Bergen (Mons), Doornik <en Ath, stonden tegenover Frankrijk. De aeDivisie vortnde het garnizoen van Antwerpen, de 6e dat van Brussel.

„Elk der voorhoede-divisiën, had voor opdracht den eersten wederstand te bieden en die wederstand zelf moest den voor het vervoeren van de 5 overige divisiën naar het bedreigde gedeelte van het grondgebied vereischten tijd verschaffen".

Voorts waren er in België drie versterkte plaatsen.

Sluiten