Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i regiment dnrisie-artillerie, i bataljon (2 compagnieën) genietroepen, n-jj^bcfie veldtelegrafisten en 1 drvisie-„vervoerkorps."

Elke gemengde brigade was samengesteld uit: 3 regimenten infanterie, van 3 bataljons, 1 groep van 3 veldbatteijjen, 1 compagnie pionniers-pontonniers-wielrijders,

en . 1 af deeling „vervoerkorps, (trein).

De cavaleréMiivisie bestond uit: aanvankelijk a brigades, (later 3 brigades), 1 bataljon wielrijders, 1 groep van 3 batterijen,

1 compagmemomers-pontonniers-wielrijder^en

1 afdeeling „vervoerkorps."

De totale sterkte van het veldleger bedroeg 117.000 man. De», zou later aangevuld worden, met 18.000 Vrijwilligers» tot 135.000 man.

Inmiddels was door het Opperbevel last gegeven tot hetintvoeren van*,de door den nieuwen toestand opgedrongen maatregelen". Alle groote kunstwerken op de verkeerswegen, die de Duitsche troepenaeuden kunnen gebruiken, werden vernield.

„De krijgsgoeverneurs der provintiën werden gewaarschuwd, dat bewegingen van Fransche troepen op Belgisch grondgebied voortaan met meer moeten aanzien worden als daden van onzijdigheidsschennis." „

De 3e Divisie, steunende op de stelling van L-uiK, moest den vijand weerstand bieden. „Onder hare bescherming moeten de andere divisiën tegenover den overweldiger vervoerd worden, met uitzon«dering van de afdeëkng van Namen, (de 4e), wier opdracht is die plaats te bewaken."

De ie divisie werd van Gent naar Tienen verplaatst; de ae van Antwerpen naar Leuven; de 5e

Sluiten