Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons leger is verzameld in Hesbaye en op het plateau van Hervé.1) . • i_

Duitschland valt het aan; het verdedigt ach.

Duitschland slaat er geen acht op; het marcheert naar Aken." , .

Generaal de Rijckel deelde toen nog mede dat de arbeid ter voorbereiding van de transporten tot aan de Maas-zelf, afgebroken was, zoodat de uitvoering van het plan, in den zin als het oorspronkelijk bedoeld was, onmogelijk geworden was. Maar op dat oogenblik was de regeling van het vervoer van het leger naar de streek van Tienen m bewerking, en van daar kon het trachten ten spoedigste de Maas te bereiken. Er was reden om te gelooven dat het tijdig aan de Maas zou kunnen komen.

Toen zeide Koning Albert tot de vergadering: „Je crois, messieurs, qu'il ne peut y avoir d'hésitatton; nous ne pouvons que nous rallier a ce plan, si savamment étudié."

Men ging daarna over tot het redigeeren van het op de nota van Duitschland te geven antwoord. Dit is opgenomen in Bijlage I c, hierachter; Bijlage I b geeft een verslag van het in den nacht van a op 3 Augustus, te i uur 30, nog door den heer van der Eist gevoerde onderhoud met den Duitschen gezant, 'a. .

In dien nacht werden de imhtaire gouverneurs der provinciën gemachtigd om, wanneer z« het oogenblik daartoe gekomen zouden achten, alle

M Hesbaye is een zeer vruchtbaar landschap op den linker Maasoever, tusschen Luik, St. Truijen, Tienen, Hannut en Hoev. De hoogvlakte van Hervé ligt op den rechter Maasoever, ten Oosten van Luik. De bedoehng van generaal de Ryckel was, blijkens zijn werk, dat de hootdmacht van het Belgische leger in Hesbaye zou worden opgesteld: terwijl de 3c Divisie, voor de beveiliging, op den rechter Maasoever vooruiteeschoven zou worden, met bezetting van Battice, Stavefot, Francorchamps, enz.

Sluiten