Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worpen. Er was geen krijgstucht, vooral geen marschdiscipline.

Dit een en ander schijnt te moeten dienen ter motiveermg van de legerstelling achter de Gette en ter bestrijding van het denkbeeld om het leger op te stellen aan de Maas. Wij zijn het daarmede volstrekt met eens. Dat de toestand van helleger voor België bedroevend en ongunstig was, is stefius zeker. Maar dat festhad veeleer kunnen en moeten bijdragen tot de beslissing om stelling te nemen achter een breede terreinhindernis als de Maas — waardoor de defensieve en moreele kracht van het leger zeer verhoogd zou zijn geworden—dan tot het besluit om te gaan staan achter een onbeduidend watertje als de Gette, van waar men zonder twijfel door den aanvaller in zeer snel tempo zou worden verjaagd en zou moeten terugtrekken; misschien wel m wanorde 1

Sluiten