Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE HOOFDSTUK

RECAPITULATIE DER STRIJDKRACHTEN

jjlT een opgaaf, vervat in het werk ivan generaal Dr. von Kuhl: „Der (deutsche Generalstab" blijkt, dat ter «vergelijking van de sterkten der in den iaanvang van den wereldoorlog tegen¬

over elkaar optredende legers, het volgende kan worden aangenomen.

De oorlogs-verplegingsterkte der veldtroepen bedroeg in het voorjaar van 1914, volgens het „Reichstags material 1913/' voor de legers van

Dmtschland: 2.061.000 man.

Oostenrijk-Hongarije: 1.100.000 „

Totaal, voor de Tripte Alliantie

(zonder Italië): 3.161.000 man.

Daartegenover stonden de legers van: Frankrijk (zonder „gekleurde

troepen") met 2.104.000 man.

Rusland (met Kaukasus, doch

Zonder Siberië en Turkestan) ...... 2.712.000 „

België 117.000 „

Engeland (expeditieleger) 80.000 „

Totaal, voor de Entente-staten ... 5.013.000 man.

Mitsdien waren de Entente-legers sterker: 1.852.000man.

Het rapport no. 2 van de Commissie uit den Duitschen Rijksdag voor het instellen van een onderzoek omtrent de oorzaken van het ontstaan van den

Sluiten