Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgebleven. En de invloed daarvan was te meer van ernstige beteekenis, omdat voor die operatiën snelheid van uitvoering een eisch was van allesoverwegend belang, en omdat de door het legerbestuur verstrekte aanwijzingen voorschreven, dat de bevolen zwenking naar links, om de lijn MetzDiedenhoven als spil, zoodanig moest geschieden* dat het verband tusschen de onderscheidene legers bewaard bleef. De overige legers moesten zich dus voegen naar den voortgang van den rechter vleugel, alzoo van het ie en het ae Leger.

Om noordelijk langs Aken de Belgische Maas te bereiken, hadden sommige afdeelingen van het ie Leger, in 3 dagen tijds, met minder dan 90 K.M.

-af +t> \t>nrto*\ T5.*i Aa~* .r^^^ — V 1

—*• *** "-66^"» mn} uui ïtiuacn opmarsen wera van alle troepen en treinen de uiterste krachtsinspanning gevorderd. Geen wonder dus dat, zooals nader zal worden besproken, het ie Leger op 33 Augustus, in den slag bij Mons-Charleroi, te laat kwam, om de beoogde omvatting van den linker vleugel der Engelschen te kunnen doen slagen. Ewenmin, dat op 29 Augustus sommige divisiën van het ie Leger, in den slag bij Guise-St. Quentin, te laat waren, om te beletten dat de Franschen zich Onttrokken aan de voorgenomen omvatting van hun linker vleugel. Kapitein Ronduit schreef dan ook terecht dat — zooals nog blijken zal — het „afdringen" van het Belgische leger niiskkt was; dat de l iwwolging der Franschen en Engelschen, door groote vermoeidheid der Duitsche troepen, niet tot haar recht kwam; dat die troepen reedsbuitgeput aan de Oise, zonder voldoende gevechtskracht aan de Marne moesten komen.

Er was nog een ander vraagstuk dat noodwendig opgelost moest worden, alvorens de beide legers van den Duitschen rechter vleugel hun op-

Sluiten