Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Belgische veldleger tot dusver niets van belang verricht. De Duitschers waren wel is waar niet geslaagd in hun streven, om dat leger van Antwerpen af te dringen, maar de oorzaak van deze n^ükking lag in hoofdzaak in de reeds'-tfesproken fouten van hun eigen concentratie-regeling, waardoor een méér' snélle ontwikkeling der ie en 2e Le gers op den Westelijken Maasoever was belemmerd en vertraagd. Het tijdverlies, daardoor óndervonden voor het afzenden van sterke voorgeschoven afdeelingen, kan op 2 a 3 dagen worden gesteld. De mogelijkheid bestaat, dat het ontkomen van het Belgische veldleger naar Antwerpen, zonder dat tijdverlies, op meer ernstige bezwaren gestuit Zou zijn.

Het Verslag rekent uit, dat het Belgische Veldleger, ongeveer twee legerkorpsen sterk, niet minder dan elf vijande&jke legerkorpsen van het ie en het 2e Duitsche Leger, aan de Gette tegenover zich had staan; te zamen ongeveer 500.000 man, op den linker oever der Maas. Hierbij moet evenwel in aanmerfamg genomen worden, dat deze legers nog volstrekt niet in hun volle sterkte tegen de Gette waren opgemarcheerd en ontwikkeld. Het ae Leger was met een belangrijk deel zijner troepen nog ten achter; het moest „dekken" tegen Namen, en aan het veroveren van die verschanste legerplaats, alwaar zich nog een Belgische divisie bevond, werkdadig deelnemen. De linker vleugel van dit Leger, waarop zich het garde-korps en het reserve-gardekorps bevonden, alsmede de artillerie, moest daarvoor links om Namen heenzwenken.

Het ie Leger bereikte op 19 Augustus Leuven; op 20 Augustus de lijn Brussel-Waterloo. Twee reserve-korpsen van dit leger moesten, volgens de bevelen van den kolonel-generaal von Bülow, gereed gehouden worden om tegen de stelling van

Sluiten