Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijf binnen de stelling aanwezige divisiën werden zoodanig ten aanval ontwikkeld, dat Antwerpen gedekt bleef en toch getracht Werd den Duitschen rechter'^teugel te omvatten. Daartoe werd de 3e Divisie gedirigeerd op het rechter einde der vijandelijke stelling, terwijl de 6e en de 2e Divisiën dien vleugel over Tildonck en Leuven moesten omvatten De ie en de 5e Divisiën moesten die stelling respectievelijk in front en op den lirifeer vleugel, ten Westen van de Senne, aanvallen; de "cavalerie moest om den vijandelijken rechter vleugel heen op den linker ©Me-oever terechtkomen. De verbïridöfi* met Dendermonde moest door een detachement behouden worden.

De uitval liep aanvankelijk gunstig; de overgangen van de Demer en de Dijle werden bemachtigd. Aerschot werd nog op 9 September genomen.

Op 10 September werd de uitval voortgezet. De linker vleugel drong verder naar Leuven, een peloton cavalerie zelfs in die stad door, maar de 2e Divisie werd ten Noorden daarvan opgehouden. Een reserve-divisie was door de Duitschers^ftitFrankrijk teruggeroepen, om aan den aanval het hoofd te bieden.

Op 11 September drong de 3e Divisie, even als de 6e, nog iets verder doc4;ttld8f£;' bp 12 September bracht de vijand de uit Frankfnk terugontboden divisie in gevecht; deze ging over tot den tegenaanval, waardoor de 3e en de 6e Divisiën tot den terugtocht» 'Werden genoodzaakt.

Op 13 September trök het geheele Belgische leger wederom terug binnen de stelling van Antwerpen.

<<<HeT Voornaamste doel van den uittel was bèreikty verklaart het OpperbeVèlJam «Z^Stfl^Serslag. Het Belgiscfefe leger had bewetfct£*tiBt, op een voor de vijandelijke wapenen critiek oogenblik, nÖSt alleen

Sluiten