Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«aracinée dans: notre haut commanderhent, que %5r«.6e passetait^^^surb *M«ftiroite de la Meuse^qne l«ft^cmanésobe détacheraient suniarive gauehe que de sllupleS! corps dlflbservation; idéé qui a faussé notre propre plan dVapirations.&H* meent dat dezw dwaling te wijtennSuaan onbekendheid met het&it, dat de Duitschers hun *eseiJ»é-legerItöipsencZOjjden^amenvoegen met de actieve legerkorpsen, voor de vonning der ^armées"..Abthootj? Wij moeten deze meemngr voor rekening van den sihiHver laten. ZijÜSn o.i. bezwaarlb^inist afijn, WjSB*: er zou een ernstig gemis uit blijken van bekendheid der Fransche legerleiding met de voornemens van hun tegenstander. z-..laders schrijft de Thomasson, dat de concentratie volg»nsaJer„yjariante" van het Plan XVII niet het voornemen bedoelde, om de voornaamste bandalingen van de Fransche legérs naar het Noorden te verleggen. De samenstdhng van het ie en het 2e Leger werd niet gewijzigd. Joffre, die wel vermoedde dat zijn rechter vleugel wat itie sterk was, vroeg alleen aan generaal de .Sasteman, ottï^:der korpsen wan diens leger te zijner beschikking te houden;: het kon vervangen worden door een der korpsen van! het ie Leger (Dubail).

Fernand Engèrandzegjfciialabij de enquête bleek, dat het Frantehe.legerhesrounale^^ had op het ageeren wan^uitsche troepen op den rechter Maasoever in België. De redenen die daarvoor bestonden> ZooalsVfee in hefehverk vaniEngerand zijn aangeduidfc.schijnen ons weinig afdoende.

Ook de Énarlscae Veldmaarschalk'- JRrench zou verklaard hebben, dat-iïtankrijk rekenderop een Offensief, dattjnch niet verder zou ontwikkelen dan tot de Ardennen en Belgisch Luxemburg, ten Zuiden van de Maas.&■

Met betiékking tot een samenwerken met de

Sluiten