Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afbuigen en al zijn kracht aanwenden tegen onze grens tusschen Metz en Namen, zich daarbij steunend op de vesting Metz."

Na rijpe overweging van deze mogelijkheden nam Joffre de beslissing — die hij op 8 Augustus aan de legercommandanten kenbaar maakte — dat men moest streven naar een veldslag met alle krachten vereenigd, en daarbij den rechter vleugel van hét front moest doen aanleunen aan den Rijn. Hij overwoog daarbij om den linker vleugel van het „dispositif" desvereischt terug te houden, om te voorkomen dat een ontmoeting met den vijand plaats had, waarvan wellicht een beslissing voor een der legers het gevolg zou kunnen zijn,opeen oogenblik waarop de andere legers het nog niet zouden kunnen ondersteunen. Omgekeerd zou dé linker vleugel: vooruit gebracht worden, wanneer 's vijands rechter vleugel bij Luik vertraging zou vinden of zich naar het Zuiden zou afwenden, den. „C'est bien Tapplication de 1'idée maitresse qui a présidé a la conception du plan, de ne liyrer la bataille qu'en ayant toutes nos forces en mair#. Aldus concludeert Joffre.

Den 8en Augustus vaardigde de Opperbewethebber een algemeene order (no. i) aan de legercommandanten uit, inhoudende in dezen zin'gestelde „directieven^lSauwkeurige en bepaalde bevelen ter zake zouden toen nog voorbarig geweest zijn, omdat de concentratie-transporten eerst op 18 Augustus zouden afloopen.

De bedoelingen omtrent den aanval van het ie en het ae Leger, het 7e legerkorps en de 8e cavalerie* divisie, alsmede ten opzichte van het gebruik van de ie groep reserve-divffliën, bleven zooals ze in het Plan XVII waren neergelegd. Het 3e Leger moest tegenover Metz blijven staan, doch gereed zijn om naar het Noorden op te rukken; waarbij

Sluiten