Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de linker vleugel over Damvillers moest marcheeren en veiligheidsmaatregelen naar de zijde van Metz genomen moesten worden. Het 4e Leger, in het centrum, moest zich ten Westen van Verdun concentreeren; het 5e Leger, op den linker vleugel tusschen Vouziers en Aubenton; de 4e groep reserve-divisiën bij Vervins. Zwakke Duitsche afdeehngen, die zich op den linker oever van de Maas mochten vertoonen, zouden, naar Joffre's oordeel, gevoegelijk door het|Bngelsche hulpleger in bedwang gehouden kunnen worden.

Hoewel op 13 Augustus berichten ontvangen waren nopens het oprukken van Duitsche afdeelingen op den linker Maasoever, bleef Joffre niettemin het gevaar eener omvatting nog niet ernstig achten. De 4e groep reserve-divisaêttiwerd nu van Vervins naar Hirson vooruitgebrachtpeetdermeende hij, zouden de Engelschen en Belgen daartegen wel voldoende sterk zijn. Zijn voornemen was thans om, terwijl de Duitschers hun verre omvatting uitvoerden, hun centrum te doorbreken. .

Op 16 Augustus was in beginsel aangenomen dat er een hoofdaanval zou geschieden door de krachten van den linker vleugel, die daarom zoo veel mogelijk moesten wordeü versterkt. Daartoe ontving het 3e Leger een nog beschikbare reservedivisie; op 21—23 Augustus zou hetianog met twee andere dergelijke divisiën versterkt worden. Het 5e Leger zag zich uitbreiden met een leger* korps van het 2e Leger, voorts met a Afrikaansche divisiën en met een groep reserve-divisiên. Het 4e Leger kreeg nog twee divjpiên, waaronder een Marokkaansche.

Om het 3e Leger te kunnen doen deelnemen aan de handelingen van den linker vleugel moest het ontheven worden van de zorg voor zijn rechter flank, die uit Metz kon worden bedreigd. Daarom

Sluiten