Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is dus wel, seferijft Joffre nogmaals, eenstra* tegische operatie met samenwerking van r8l;,<wteJfc krachten.. Maar de drie handelingen^» wet op het oog hebben, zegt hij, moeten —hoewel ze deelen «Wfcyan eenzelfde geheel — niet gelijkrijdig loskomen. Men moet eerst denxistjand vastklampen, hem er toe brengen zooveel mogelijk van zijn krachten aan te wenden waar men niet voornemens ja-fit beslissing te doen vallen, en zi^ntoratik geval beijveren om hem het vervoer er van, naar andere gedeelten van het front, te ontzeggen.

De nevenaanval moet dus het eerst geschieden. Indien deze met den rechter vleugel, door het leger vaitden Elzas, op den Sfj&n kan steunen, zal hij.uitnemend in staat zijn om vol te houden en door te zetten.

Het 4e en het 5e Leger moesten zich opstellen tusschen Dun en Mézières, aan de Maas. Hetere Leger zou uit de lijn Montmédy-Sedan opüikked in de richting naar Neufchateau en ten Westen daarvan. Het 5e Leger, waaraan het C^valerie-koros Sordet en de 4e groep reserve-«Visiên: werden toegevoegd, moest op Phüippeville aan marcheet ren, en in gemeenschap met de BelgenEngelschen den vijand te gemoet rukken, die tusschen Givet en Brussel in aantocht Nftsjjd;

Alvoremi de hoofdaanval begon, zou een uitval uit JRelfort geschieden, enünoest ook de nevenaanval van het ie en het 2e Leger plaats hebbejfc ten einde zooveel mogelijk Duitsche troepen te binden en aan den beshssenden strijd te onttrekken.!Deze beide legers moesten den aanval begumesri op 14 Augustus.

Inmiddels hadden de Franschen reeds op 7 Augustus een poging gedaan om door te dringen in het Zuidelijk deel van den Elzas. Heftife legerkorps rukte namelijk op dien dag, met de 8e cava-

Sluiten