Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

batterijen verrassend mééster te maken van den Maas-overgang te Dinant, na aanvankelijk gelukt te zijn, afgeslagen door een Fransche divisiêtdtè zich in de buurt bevond.

Teffilötte, op 15 Augustus kwam Joffre terug op zijn halsstarrig volgehouden meening en op het besluit om het 5e Leger van Mouzon tot Mézières aan de Maas, te doen oprukken door de Belgische Ardennen, naar het front Neufchateau-PaliseulGédinne-Beauraing, om de Duitschers te ontmoeten.Hij ging eindelijk mede metLanrezac's,met lofwaardigen ijver volgehouden aandrang, wijl de vijand den hoofdaanval scheen te zullen doen door zijn rechter vleugel ten Noorden van -Givet, en door een andere groep zijner legers op het front Sedan-Montmédy-Damvillers. Hij gelastte daarom, dat het 5e Leger, onder achterlating van een korps aan de Maas, zou oprukken naar de streek van Mariëmburg of van Plnlippevüle, om in overeenstemming met het Engelsche en het Belgische leger, op te treden tegen de Noordelijke Duitsche groep. Het Cavalerie-korps Sordet en de 4e groep reserve-divisiën Werden daarvoor onder het bevel van den commandant van het 5eLeger gesteld. Het 4e Leger moest zich nu, met de daaraan toegevoegde troepen, met het front naar het Noordoosten, opstellen in de lijn Sedan-Montmédy, om naar Neufchateau te kunnen oprukken.

Lanrezac's hoofdmacht moest thans een zwaren en langdurigen flankmarsch uitvoeren van Mézières-Mouzon naar de beneden Sambre, waarbij grootë moeilijkheden moesten worden overwonnen. Onder tropische hitte moesten de troepen van 16 tot 20 Augustus 120 K.M. afleggen. Langs de Maas, van Givet tot Namen, demonstreerden Duitsche troepen; terwijt aan de Sambre, boven Namen, hun patrouilles zich vertoonden.

Sluiten