Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neutraliteit, waardoor het zich tal van moreële en feitelijke nadeelen — o.m. de dadelijke vijandschap van Engeland — op den hals gehaald had ?

De taak van het 5e Leger was in deze Instructie nogal zonderling omschreven. Het moest óf naar het Noorden oprukken, met de Engelschen en Belgen, op den linker Maasoever; óf wel front maken naar het Oosten, om op den rechter Maasoever het 4e Leger te gaan hielpen. Het doen omzwenken van een groot leger, met al zijn treinen, uit de eene richting in een andere, die ongeveer loodrecht op de eerstbedoelde staat, is een uiterst bezwaarlijke, samengestelde en tijdroovende handeling. Generaal Lanrezac hield ze voor onuitvoerbaar, en besloot daarom geen rekening te houden met de, naar zijn opvatting zeer onwaarschijnlijke eventualiteit, dat hij zijn legers op den rechter Maasoever zou moeten doen overgaan. Dit besluit was trouwens alleszins gemotiveerd. De Duitschers waren op 20 Augustus, toen Lanrezac zijn beweging naar de Sambre volbracht had, reeds Zeer nabij, zooals nader zal worden aangetoond.

Sluiten