Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moesten versterken, om te beletten dat hun front I tusschen Rijssel en Maubeuge zou worden doorbroken. French stelde hem gerust. Het Fransche Cavalerie-korps Sordet, dat zich ten Noorden van de ! Sambre bevond, zou naar zijn linker vleugel worden I verplaatst. Aldaar waren echter nog slechts enkele territoriale afdeelingen aanwezig, verspreid over dè groote uitgestrektheid van Valenciennes over Rijssel tot Duinkerken.

De Fransche. autoriteiten wachtten, rapporteerde Frenchpde gebeurtenissen bedaard en vol vertrouwen af. Het 5e Fransche Leger was, zooals aanstonds I blijken zal, rechts van het Engelsche, gereed om aan te vallen.

Sluiten