Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de ie, 3e en 5e Fransche cavaleriendivisiën, ten Noorden" van Charleroi waargenomen. Thans deed generaal von Bülow het geheele, reeds ter -fijner beschikking' zijnde 2e Cavalerie-korps vereenigd over Ath oprukken, ten einde zien op den rechter, vleugel van het ie Leger te plaatsen en op te helderen in de richtingen op Thourout, Rijssel en Condé. Het ie Cavalerie-korps moest daarentegen Oost- en Noordwaarts om Namen heengaande, de «treek van Nivelles bereiken en voorts verkennen in de richtingen op Condé, Maubeuge en Phihpr pevüle.;

Het 3e Leger was in de algemeene richting naar Dinant gemarcheerd en bereikte op 20 Augustus de Maaslinie, die met belangrijke sterkte door den vijand bezet gevonden werd. 91

Het 4e Leger marcheerde op 19 en 20 Augustus over Bastoghe-Arlon tot de lijn- AmberlöupLéghse-Ste Marie; het 5e Leger naderde Longwy.

De omtrent den vijand vedaregen inlichtingen hadden de bevelvoerdersder legers van den Duitschen rechter vleugel reeds doen onderstellen, dat zij ten Westen van de Maas en ten Zuiden van de Sambre een geheel Fransch leger zouden ontmoeten. Omtrent de plaats waar het Engelsche leger ;zich zou concentreeren of waar het zich bevond, was echter nog geen zekerheid verkregen. Men wist dat het in Fransche havens geland was, vermoedde dat het naar Noord-Frankrijk zou oprukken en verwachtte dat men er een der eerstvolgende dagen op zou stuiten. Ten einde niet te veel of te weinig Noordwaarts uit te halen, in verband met een wellicht mogelijke poging tot omvatting van den linker vleugel der Engelschen, of met het gevaar van misschien door dezen in de flank te worden bedreigd, verrichtte het ie Leger op 21 Augustus slechts een korten marsch, waardoor tevens tegemoet gekomen

Het Eerste Oorlogsjaar

15

Sluiten