Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd aan het bezwaar, dat de troepen, door de inspannende marschen der voorgaande dagen, buitengewoon vermoeid waren.

Het 2e Leger begon den 2ien Zuidwaarts te zwenken; de linker vleugel begon den aanval op Namen; overigens bereikten sommige afdeelingen de Sambre of kwamen tot benoorden Charleroi, i

Het 3e Leger bereidde den aanval op de Maaslinie voor; de opmarsch van het 2eLeger kon er toeleiden aan het 3e Leger den overgang van het Maasvak Namen-Givet te vergemakkelijken. Het overleg tusschen de commandanten dezer beide legers stuitte intusschen herhaaldelijk op groote bezwaren, die duidelijk in het licht stelden dat er een vaste hand in de leiding der operatiën van den rechter vleugel der Duitsche legers ontbrak. Generaal von Kuhl verklaart: „Es war ausgeschlossen, von Koblenz" — waar het Keizerlijk hoofdkwartier zich bevond — „aus, das taktische Zusammenwirken der 2 und 3 Armee beim Angriff über die Sambre und Maas und die Mitwirkung der 1 Armee hierbei im einzelnen zu regeln." Een „zusammendrangen" der legers in den hoek tusschen Maas en Sambre kon zeer licht hiervan het gevolg zijn. Indien het 2e Leger in front op de Sambre aanviel, had het 3e Leger, wanneer het op Givet, inplaats van op Dinant gedirigeerd was, den vijand in zijn rechter flank en rug kunnen bedreigen.

Het 4e en het 5e Leger zetten op 21 Augustus hun marsch in de aangeduide richtingea voort.

Alvorens nu over te gaan tot het beschrijven van de ontmoetingen tusschen de thans overal tegenover elkaar staande Duitsche en Fransch-Engelsche legers, moeten wijtopmerken, dat in de Duitsche legers van den rechtervleugel tusschen de leidende organen veelvuldig verschil van meening heerschte,

Sluiten