Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onverwachts tegenover een volkomen tot tegenweer gereed zijnden sterken vijand, opgesteld m uiterst krachtig versterkte stellingen. Deze besloegen een uitgestrektheid van meer dan 80 K.M. lengte, van benoorden Saarburg, over Mörchingen (Morhange) tot Morvule. Het vuur uit het zware geschut der Duitschers werd met behulp van vliegtuigen op bewonderenswaardige wijze geregeld; het was in staat de vijandelijke colonnes verrassend onder vuur te nerneny op afstanden waarop deze het niet konden verwachten of beantwoorden.

De Franschen hadden in hun aanvankelijk succes reeds de meening opgevat, dat het hun niet moeilijk zou vallen tusschen Metz en Straatsburg door te dringen. Doch "zij werden sterk ontnuchterd door de h*vige tegenaanvallen, die thans door de tegenpartij met groote onstuimigheid worden ondernomen. Het Beijersche leger en het 21e legerkorps sloegen de Castelnau's leger terug uit Jffémery, Delme, Mörchingen en Dieuze en rukten verder naar St.Johann cn Saarburg. De Castelnaus centrum werd doorbroken, waarbij het jnfe Jagerkorps in paniek op de vlucht sloeg. Pogingen om door hernieuwde aanvallen verbetering van den uitslag te verkrijgen, konden niet njeer slagen. De veldslag was voor de Franschen verloren, Hfpe Leger, onder Dubail, moest de beweging volgen? het trok achter de Meurthe terug, tenfijl het 2e Leger moest-wijken op het „Couronné de Nancy." Het Duitsche 21e korps bezette op 22 Augustus Lunéville. .

Ofschoon de Franschen ernstige verliezen hadden geleden, waren hun ie en 2e Legers toch niet vernietigd. Op 25 Augustus toen de kroonprins van Beijeren met zijn overwinnend leger voor de door de Castelnau bezette sterke steiling van Nancy kwam, deden de Franschen daaruit weder een

Sluiten