Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE HOOFDSTUK (vervolg)

3. OP DEN WESTELIJKEN VLEUGEL VAN HET 00^«SSTÖONEEL

DE DUITSCHERS VEROVEREN DE VERSCHANSTE LEGERPLAATS NAMEN. VELDSLAGEN BIJ NAMEN, CHARLEROI EN MONS

Namen was indertijd door Brialmont ingericht 1 als verschanste legerplaats. De stad werd omringd 1 met een kring van 9 pantserforten, waarvan er : 3 gelegen rijn op den rechter Maasoever, 4 op de (linker oevers van de Maas en de Sambre — welke I laatste rivier zich bij Namen in de Maas stort — en :a tusschen Maas en Sambre, ten Zuido^ten'van (de stad. Omtrent den toestand en de bewapening :dier verdedigingswerken in Augustus 1914, kan c in hoofdzaak worden verwezen naar hetgeen nopens : de forten der verschanste legerplaats Luik is ver1 meld. Echter had men bij Namen ongeveer twee 1 weken langer tijd om de verdediging voor te bereiden.

Van het Belgische veldleger was, zooals vroeger r medegedeeld is, de 4e divisie naar Namen gedirigeerd. De 8e brigade dier divisie was aanvankelijk tnaar Hoeij gezonden. Maar op 15 Augustus was die tbrigade, naar het Belgische opperbevel rapporteert, „blootgesteld om omsingeld te worden door ede Duitsche drommen, die langs beide oevers der fflvlaas voortdrongen." Daarom werd die brigade maar Namen „benaderd," alwaar zij den igen /Augustus aankwam; na de overtochtsmiddelen, enz. t te hebben vermeld.

Op ao Augustus begon de vijand de voorposten wan het Noordoostelijk gedeelte van den fortenkkring terug te drijven. Het waren de voorgeschoven

Sluiten