Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laf deelingen van het garde-reserve — enyan het :11e Duitsche legerkorps, die, onder bevel van igeneraal von Gallwitz, met den aanval op de 1 vesting belast waren.

Nog op denzelfden dag werden vóór de forten iMazeret, Andoy en Dave vijandelijke batterijen i ontdekt en door de Belgen beschoten. Dtjg nachts /werden herhaalde aanvallen op het fort Marchoivelette gedaan.

In den morgen van 21 Augustus begon het '. Duitsche geschut zijn vuuur op de forten Andoy, \Mazeret,Marchovelette en Cogneléejde schade was /verschillend, doch sommige werken konden nog : blijven vuren. Des nachts en den volgenden dag /werd hét vijandelijk vuur voortgezet, en ook op het •fort Dave gericht.

Op 22 Augustus, omstreeks 10 uur v.m. werd de : bezetting van de legerplaats met 3 Fransche bataljons infanterie versterkt. Uitvallen van de belegeriden werden door hevig vijandelijk vuur afgewezen; :een aanval van de Fransche bataljons, met behulp ïvan veldartillerie ondernomen op vijandelijke jartillerie naar de zijde over Wartet, werd afgeslaggen. Van de 5 aangevallen forten waren er 's avonds rnog 3 in staat het vuur voort te zetten.

Op 23 Augustus, na een hevige beschieting, werd Ihet fort Cognelée door de Duitschers bestormd en [genomen. Deze richtten nu het vuur uit hun zware s stukken op de forten Emines en Suarlée. Uit de t beide Oostelijke sectoren moesten de troepen op 1 Namen terugtrekken. De Duitschers waren in1 middels er in geslaagd de Maas ten Noorden van c de vesting en ook bij Dinant over te gaan, en hadden cook overgangen over de Sambre tusschen Charlleroi en Namen bemachtigd. De terugtocht van c de 4e Divisie was dus vrij wel afgesneden, maar deze cdeed niettemin nog een poging om te ontkomen.

Sluiten