Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i mislukking uitgesproken van het tot een schitterend i offensief bestemde «wtotkplan van den Franschen '. Opperbevelhebber Joffre. Zoowel in den Elzas tak» in lotharingen, in Belgisch Luxemburg en i aan dé Sambre en ten slotte nu ook bij Mons, i hadden de geallieerden, ondanks uitstekende dap: perheid van de troepen en hun aanvoerders, de : nederlaag geleden. Bij Mühlhausen, bij Saarburg en [ Morhange, bij Paliseul^eufchateaufrLongwy, bij ['Namen en Charleroi en nu ook bij Condé-Mons, \ waren de Duitschers gebleken hun tegenstanders (de baas te zijn. "

Wij hebben door verschillende opmerkingen (telkens onze meening doen kennen nopens de «oorzaken, waaraan deze uitslag, onzes inziens, toe te «schrijven is. Bewonderenswaardig was de leger1 leiding aan Fransche zijde, naar het ons toeschijnt, i in geenen deele. Eerder zouden wij zeggen dat zij (de kenmerken droeg van gemis aan strategisch I talent, eenzijdigheid en onbedachtzaamheid. Ook t tegen de leiding der operatiën aan Duitsche zijde 1 hebben wij principieele bezwaren?; maar deze i droeg toch een meer ernstig, degelijk karakter.

Generaal Joffre hield niet zonder zelfverblinding ■ vast aan het geloof, dat zijn „idee maïtresse'*>Mkn | ket< stoute offensief over de gansche uitgestrektheid i van het front, aan zijn legers de overwinning moest

• verschaffen. Wijideelen de meening, door generaal Lanrezac in zijn boek neergeschreven, dat bij'den aanvang van den oorlog een moeilijk te herstellen

• dwaling begaan was, door alle legers te ontwikkelen „dans un dispositif purement lineaire de Belfort a Mézières, avec le centre de gravité des forces beaucoup trop engagé vers le sud: erreur procédant d'abord du faux calcul qui avait fait admettre a priori qu'on n'avait point a se préoccuper le moins du monde de 1'éventualité d'un grand mouvement,

Sluiten