Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e standvastig afwachten. Waar zij op hun beurt j aanvielen, toonden ze niet alleen kracht, maar ook i overleg. Hun tactiek was, zoowel als hun strategie, ' wd doorda^hè'en beredeneerd. De «öcipline huni >ner troepen staalde hun weerstands- en hun doori («ettingsvermogen boven dat huns vijands.

In betoon van dapperheid, onversaagdheid, doodsverachting, deden aanvoerders en strijders, |"van welke nationaliteit zij mochten zijn, voor niemand onder 1

Sluiten