Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: Rijssel en Maubeuge, die elk op 40.000 man ; gesteld worden. Deze opgaven schijnen evenwel : te hoog.

De territoriale troepen waren uit een militair oog: punt van geringe waarde. Zij konden niet voor veel [ méér dienen dan om de Fransche gemeenschapsi wegen te dekken tegen cavalerie-patrouilles en tegen i vijandelijke ondernemingen met behulp van autot mobielen.

Den a6en Augustus verklaarde generaal d'Amade t mondeling aan generaal Lanrezac — met wien hij t toevallig aanwezig was in het Engelsche hoofdkwart tier te St. Qlïentin — dat „les territoriaux ont t laché pied a la vue de la cavalerie allemande et c qu'il n'y a rien a en faire avant de les avoir mis en 1 main et pourvus d'artillerie et de rmtrarlleuses.''

Aangezien deze troepen ztcïi bevonden buiten i den linker vleugel der Engelschen, konden ze wei| rag steun beloven of verleenen aan het Engelsche e en het 5e Fransche Leger, bij eventueele pogingen d der Duitschers om het geallieerde front in Noord1 Frankrijk te overvleugelen of te omvatten. Zij 1 maakten echter later deel uit van het nieuwe 6e 1 Leger, ook leger van de Somme genoemd, op welks ' vorming wij nader terugkomen.

Sluiten