Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK (vervolg)

2. DE ENGELSCHEN OP 24 en 25 AUGUSTUS Na de DuÉsche aanvallen op de stelling van het Engelsche hulpleger, op 23 Augustus, bleef de strijd gedurende den geheelen nacht voortduren. Tegen het aanbreken van den dag deed oen divisie van het ie Engelsche ,legerkorps, met krachtigen steun van artillerie, bij Harmignies een demonstratie om Binche te heroveren. Onder; dekking van die handehng kreeg het 2e legerkoaps gelegenheid terug te gaan:tt>t de hjn Dour-Frameries. Het leed daarbij nog veel door het vuur des vijands, die Mons veroverdhfciiHet 2e korps groef zich gedeelte** m, en kon toen het ie korps zonder groot verlies op de lijn Bavai-Maubeuge doen terugtrekken. Toen de vijand 's middags voornamelijk tegen den Engelschen linker vleugel scheen te willen ageeren, werd de cavalerie van generaal Allenby derwaarts gezonden, om zijn aandacht afte leiden.

Tegen den «rond was het ae korps instelling ten W. van Bavai, het ie korps ten O. gedekt door de vesting Maubeuge. Een infanterie-brigade, die teruggekeerd was van bewaking der gemeenschapstanen, stond achter den linker vleugel, tusschen Jenlain en Bry, de cavalerie op de buitenflank.

De Engelsche bevelhebber meende zonder verwijl naar een andere stelling te moeten wijken. De Franschen bleven teruggaan; hij had geen anderen steun dan dien van de vesting Maubenge. De voortdurende pogingen des vijands om op zijn linker tlank te komen gaven hem de overtuiging, dat deze trachtte hem op die plaats te werpen en te omsingelen. Hij hoopte dat de vijand te zware verliezen

Sluiten