Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reserve^wwe»^

fan voldaan werd. Zoodoende kon dit korps zich in deduisternis uit «ijn moeilijke positie redden en met het aanbreken van den dag zijttierugtocht naar wassigny vervolgen.

Het 2e legerkorps was 's avonds in stelling met den rechter vleugel bij Le Cateau, dén linker nabij Caudry. Daarnaast stond de 4e Divisie met den Imker vleugel achter, naar de«ijde van Seranvillers.

Aan generaal Sordet was verzocht met zijn Fransche cavalerie-korps van 3 divisiën, ondersteuning te verleenen op den Engelschen linker vleugel. Hij vroeg daartoe machtiging aan ziïn legercommandant, doch wees er op dat zijn paarden buitengewoon vermoeid waren. Hoewel hij later goede diensten bewees, kon hij op 26 Augustus, dat een critieke dag zou worden, om.de aangegeven reden geen hmp verleenen.

Sluiten