Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK (vervolg)

3. DE FRANSCHEN OP 24 en 25 AUGUSTUS De troepen van het 5e Leger begonnen den terugtocht uit de «ttlling Namen-CSitósoi-Thuin op 24 Augustus, bij het krieken vaarden dag. Zij ondervonden daarbij geen ernstig bezwaW ook het 3e legerkorpb-'nieti*dat in den geleverden veldslag het meest geleden had en een oogenblik in verwarring gebracht was. De Fransche achterhoeden konden de Duitsche vervolgers gemakkelijk in bedwang houden, ook de latere dagen.

Des avonds van 24 Augustus bereiktehWfe Leger de «jis^öivet-Maubeuge. Generaal Lanrezac had toen reeds betfüen, dat de terugtocht den asen.zou worden voortgezet naar de lijn Avesnes-Mariëmburg. En op het bericht dat de Engelschen voornemens wareaiverder achteruit te gaan naar de stelling Kamerijk-Le Cateau, bepaalde^hfoWM nog dat het 18e korps en een Afrikaansdie divisie efch gereed moesten houden voor een retouroffensief vatten linker vleugel, uit Beaumont naar het Noorden; ten einde het verband met de Engelschen te doen bewaren. Aangezien French evenwel besloten had zoo snel en zoo ver mogelijk terug te gaan, verviel deze onderneming» ' -

Terwijl de Engelschen op 25 Augustus verder teruggingen naar de lijn Kamerijk-Le Cateau, waarbij de rechter vleugel over Maubeuge naar Landrecies en Le Cateau marcheerde, trok het 5e Fransche Leger verder Zuidwaarts. Deze beweging werd zeer bemoeihjkt, doordien er slechts weinig bruikbare wegen beschikbaar waren, in de streek tusschen de Sambre en de bosschen t. W. van de Maas, waar hetleger zich een doortocht moest banen.

Sluiten