Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elfde hoofdsTOk (vervolg)

5e. VOORTGEZETTE DUITSCHE VERVOLGING. DE SLAG BIJ LE CATEAU

Het Duitsche ie Leger trok den aaen Augustus ) ook bij Jemappes en Condé over het kanaal, waart achter de Engelschen zich verdedigd hadden. Het ; bereikte dien dag, opgehouden door heftigen tegen; stand der vijandelijke achterhoeden, slechts de lijn: ) Maulde-Condé-Ornaing-Givry. Men wist niet : zeker waarheen de hoofdmacht des vijands gewe( ken was. Het 2e Cavalerie-korps marcheerde over I Orchies en Marchiennes, om in den nacht van 24 op ! 25 Augustus Denain te bezetten. Het had verschillende afdeelingen — o.a. de 88e en de 82e divisie93[ Fransche territorialen ontmoet, die op de Duitsche r rechter flank veelvuldig werden aangetroffen.

Men meende, dat 's vijands hoofdstelling lag in i de lijn Valenciennes-Bavai en rukte den 25en 5 Augustus daartegen op. Het 2e legerkorps mar: cheerde door het bosch van Raismes, om die stelling ïte omvatten. Tegenstrijdige berichten, omtrent eden terugtocht der Engelschen ontvangen, leidden t ten slotte tot het besluit om het ie Duitsche Leger, c onder dekking tegen de vesting Maubeuge, te cdoen marcheeren naar de lijn Bouchain-Solesnes1 Landrecies-Aulnoye.

De bedoeling was den vijand nog gedurende zijn t terugtocht aan te vallen en op te houden. Te ] Landrecies en bij Solesnes vond men nog 's avonds 1 heftigen tegenstand.

De bevelen voor 26 Augustus bepaalden het 1 voortzetten van den marsch tot vervolging van «den vijand in Zuidwestelijke richting, naar de lijn ] Kamerijk-Le Cateau.

Reeds om 10 uur v.m. meldde de 9e cavalerie-

Sluiten