Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een onderhoud met Joffre en Lanrezac te St. Quentin. Afbreken van het gevecht was niet meer mogelijk.

De cavalerie von der Marwitz tastte het eerst dén Engelschen linker vleugel aan, het 2e en het 4e Duitsche legerkorps stootten daarna bij Caudry en Reumont op dit vijandelijke front. Het 4e en het 3e korps trachtten het rechts en links te omvatten, doch deze pogingen mislukten. Het 4e korps kwam na een uiterst langen en vermoeienden marsch van Valenciennes, eerst tegen den nacht bij Esnes en Haucourt; het 3e korps kwam met verder dan tot Honnechy. Het 3e korps wierp de Franschen terug uit Kamerijk. De marschen en de ontwikkeling der voor de dubbele omvatting bestemde korpsen namen zooveel tijd in beslag, dat deze niet meer tijdig konden ingrijpen.

Aan den Engelschen kant stond op eiken vleugel cavalerie; van Le Cateau tot Troisvilles 1 divisie en 1 brigade, bij Caudry en bij Haucourt elk 1 divisie. De toestand dreigde 's middags voor Smith-Dorrien's troepen gevaarlijk te worden, zoodat hij om half vier, te midden van den strijd — om geheele vernietiging van de troepen te voorkomen — het bevel moest geven om terug te trekken. Dit geschiedde niet dan ten koste van groote verhezen en van verwarring. De Engelsche artillerie steunde den terugtocht met veel kracht.

Eenige Fransche territoriale divisiën alsmede de 61e en de 62e reserve-divisiën onder generaal d'Amade uit Atrecht, hadden in de omstreken van Kamerijk aan het gevecht deelgenomen. Ook het Cavalerie-korps Sordet verleende nog zeer gewaardeerden steun.

De Engelschen ontkwamen in den nacht. French beval nu dat het leger moest teruggaan naar de lijn La Fère-Noyon.

Op 28 Augustus stond het ie legerkorps 's avonds

Sluiten