Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vechten plaats met een vijandelijke cavaleriedivisie, met de 6e en 62e reserve^ivisiën en 1 territoriale divisie. Op 29 Augustus had een strijd plaats met gedeelten van'het Fransche 7e legerkorps en eenige reserve-Alpenjagersbataljons, bij Proyart, waarin de vijand geslagen en naar VillersBretonneux teruggeworpen werd. Ook bij Chaulnes stootte men herhaaldelijk op den vijand. De gedane waarnemingen vestigden de meening, dat onder bevel van generaal d'Amade, reserve- en territoriale divisiën met de Cavalerie-divisafe Sordet vereenigd geworden! waren, om de linker flank der Engelschen te dekken en den opmarsch der vijands zooveel doenlijk te vertragen.

De vesting Maubeuge moest aangevallen worden door hefcoe Duitsche Leger met 3 divisiën; Generaal von Bülow verlangde daarvoor 1 divisie van het ie Leger. De commandant van laatstgenoemd leger vond daarin aanleiding om aan de „Oberste Heeresleitung" te vragen, of hij nog steeds' ondergeschikt was aan den commandant van het 2e Leger. In antwoord daarop besliste het legerbestuur des morgens van 27 Augustosy^dat de ondergeschiktheid van het ie Leger aan het 2e Leger werd opgeheven. Maubeuge moest alleen door het 2e Leger ingesloten worden."

Het 2e Leger vervolgde de Franschen op 25 en 26 Augustus in Zuidwestelijke richting, en bereikte den 26sten de lijn Aulnoye-Boulogne (ten Z. van Avesnes) — Ohain. Het ie Cavalerie-korps en 1 divisie moesten over Aulnoye-Le Cateau gaan, om de Engelschen in den rug te komen.

Het 3e Leger marcheerde meer Zuidwaarts over Mariëmburg en bereikte den 2Öen Augustus de omstreken van Roerat. Tusschen het 2e en het 3e Leger begon een open ruimte te ontstaan.

Sluiten